Nepali Poems

मनको कुरा

म सानै थिए ,

कक्षा कोठामा म रुदै थिए ।

सायद स्कुलको पहिलो दिन भएर होला।

त्यो रंगिन भित्ता ,अनेकौं खेलौना,कखरा….अक्षर, छेउको साथी, हाँस्दै गरेको साथी, म जस्तै रुदै गरेको साथी,मायाले बोलाउने मिस।।।।।

सबै फिक्का थियो,

किनकी मलाई ममी जानुथियो।।

ममी मेरो रुने साथी

ममी मेरो हस्नेे साथी

माया गरिदिने साथी ।।

ममी माया देखाउने शिक्षक

ममी अनुभब सिकाउने शिक्षक

ममी त जीवन सिकाउने शिक्षक ।।

म कक्षामा रुदै थिए ,किनकी….

या त मलाई ममी जानू छ

या ममी जस्तै कक्षा चाहिन्छ ।।

(Dedicated to my mom and every teachers who love their students as mom)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s